IČ: 48051381; zapsána v živ. rejstříku Úřadu MČ Praha 8

Jana Soukupová, Molákova 594/16, Praha 8, 186 00