Zásady spravování osobních údajů podle nařízení GDPR

Prohlašuji, že jako správce osobní údaje, které mi svěřujete sami, třetím stranám nepředávám a nakládám s nimi s maximální opatrností a zabezpečením.

Rozsah osobních údajů a účel shromažďování

Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, popřípadě e-mail nebo adresu shromažďuji za účelem poskytování služeb.

Fakturační údaje uchovávám pro vyhovění zákonné povinnosti pro vystavování 

a evidenci daňových dokladů.

Osobní údaje eviduji po dobu trvání obchodního partnerství, nebo 5 let.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Pokud si přejete, abych vaše osobní data již dále neshromažďovala, vymažu je z mého systému a záloh.

.

.

.