Tajemná DNA

02/02/2018

Díky vývoji citlivého měřícího zařízení v raných osmdesátých letech dvacátého století tým vědců prokázal, že buňky všech živých organismů vysílají fotony v množství přibližně až 10 jednotek za sekundu na 1 cm2 plochy. Dokázali rovněž, že vysílačem fotonů je DNA a vlnová délka, na níž fotony vysílá, přesně odpovídá úzkému pásmu viditelného světla.

DNA vyzařuje fotony natolik rovnoměrně a pravidelně, že vědci tento fenomén přirovnávají k "ultraslabému laseru".

Téměř při všech pokusech měření biofotonů, které byly prováděny, používali vědci kysličník křemičitý. Již v roce 1923 Alexander Gurvich zaznamenal, že buňky oddělené clonou z kysličníku křemičitého se navzájem ovlivňují v reprodukčním procesu, což se nedělo v případě kovové clony. Vyvodil z toho závěr, že buňky vysílají elektromagnetické vlny, jejichž prostřednictvím komunikují...

Zdroj

1 / 3

Please reload